Neroleptyki stosowane w późnych dykinezjach | Leki przeciwpsychotyczne | Leki psycholeptycznemediatora aktywnych składników farmaceutycznych i prekursorów chemicznych