Fentiazinderivat med piperidinring | Neuroleptika | Neuroleptika lugnande medel och sömnmedel