Fentiazinderivat med piperazinring | Neuroleptika | Neuroleptika lugnande medel och sömnmedel