Alifatiska fentiaziner | Neuroleptika | Neuroleptika lugnande medel och sömnmedel