Pochodne fenotiazyny z łańcuchem alifatycznym | Leki przeciwpsychotyczne | Leki psycholeptyczne