Etrar av tropin och tropinderivat | Antikolinergika | Medel vid parkinsonism