Derivati benzodizaepina posrednik aktivnih farmaceutskih sastojaka i hemijskih prekursora