Opiater och opioider i kombination med spasmolytika | Opioider | Analgetika