Derivati benzomorfana | Opoidi | Analgeticiposrednik aktivnih farmaceutskih sastojaka i hemijskih prekursora