Derivaţi de difenilpropilamină | Opioide | Analgezicemediator al ingredientelor farmaceutice active și al precursorilor chimici