Derivati fenilpiperidina | Opoidi | Analgeticiposrednik aktivnih farmaceutskih sastojaka i hemijskih prekursora