Opioidanestetika | Allmänanestetika | Anestetikamedlare av aktiva farmaceutiska ingredienser och kemiska prekursorer