Dantrolen i derivati | Miorelaksansi sa direktnim delovanjem | Miorelaksansi