Dandrolen şi derivaţi | Miorelaxante agenţi cu acţiune directă | Miorelaxante