Etrar kemiskt närstående antihistaminer | Centralt verkande muskelavslappande medel | Muskelavslappande medel