Etri hemijski bliski antihistaminicima | Miorelaksansi sa centralnim delovanjem | Miorelaksansi