Esteri apropiaţi din punct de vedere chimic de antihistaminice | Miorelaxante agenţi cu acţiune centrală | Miorelaxante