Övriga kvartära ammoniumföreningar | Perifert verkande muskelavslappande medel | Muskelavslappande medel