Alţi compuşi cuaternari de amoniu | Miorelaxante agenţi cu acţiune periferică | Miorelaxante