Derivaţi de cholină | Miorelaxante agenţi cu acţiune periferică | Miorelaxante