Balneo therapeutical antireumatiska produkter med salicylsyra derivat | Balneo therapeutiska antireumatiska produkter | Utvärtes medel vid led- och muskelsmärtor