Penicillamin och analoger | Specifika antireumatiska medel | Anti-inflammatoriska och antireumatiska medel