Kombinationer | Övriga antineoplastika medel | Cytotoxiska medelmedlare av aktiva farmaceutiska ingredienser och kemiska prekursorer