Sensibiliserande medel för fotodynamisk- / strålbehandling | Övriga antineoplastika medel | Cytotoxiska medel