Sensibilizatori utilizaţi în terapia fotodinamică/radioterapie | Alte antineoplazice | Antineoplazice