Tiosemikarbazoner | Medel med inverkan på virus | Virushämmande medel för systemiskt bruk