Linkosamider | Makrolider linkosamider och streptograminer | Antibakteriella medel för systemiskt bruk