Linkozamidy | Makrolidy linkozamidy i streptograminy | Leki przeciwbakteryjne do stosowania wewnętrznego