Sulfonamider i kombination med trimetoprim även derivat | Sulfonamider och trimetoprin | Antibakteriella medel för systemiskt bruk