Combinaţii de sulfonamide şi trimetopri incl. derivaţi | Sulfonamide şi trimetoprim | Antibacteriene de uz sistemic