Połączenia sulfonamidów z trimetoprimem i jego pochodnymi | Sulfonamidy i trimetioprim | Leki przeciwbakteryjne do stosowania wewnętrznego