Sulfonamidi srednje dugog delovanja | Sulfonamidi i trimetoprim | Antibakterijski lekovi za sistemsku primenu