Kortverkande sulfonamider | Sulfonamider och trimetoprin | Antibakteriella medel för systemiskt bruk