Trimetoprim i derivati | Sulfonamidi i trimetoprim | Antibakterijski lekovi za sistemsku primenu