Trimetoprim şi derivaţi | Sulfonamide şi trimetoprim | Antibacteriene de uz sistemic