Paratyreoideahormoner och analoger | Paratyreoideahormoner och analoger | Medel som reglerar kalciumomsättningen