Oxytocin och analoger | Hypofysbaklobens hormoner | Hypofys- och hypotalamushormoner samt analoger