Androgener och kvinnliga könshormoner i kombination med andra medel | Androgener och kvinnliga könshormoner kombinationer | Könshormoner och medel som verkar på genitalsystemet