Połączenia androgenów i żeńskich hormonów płciowych z innymi lekami | Połączenia androgenów z żeńskimi hormonami płciowymi | Hormony płciowe i modulatory układu płciowego