Androgener progestogener och estrogener kombinationer | Androgener och kvinnliga könshormoner kombinationer | Könshormoner och medel som verkar på genitalsystemetmedlare av aktiva farmaceutiska ingredienser och kemiska prekursorer