Andra homeopatiska och antroposofiska gynekologiska | Övriga medel i gynekologisk praxis | Obstetriska medel