Andra vaginala therapeutiska | Övriga medel i gynekologisk praxis | Obstetriska medel