Antiinflamatorni proizvodi koji se primenjuju vaginalno | Ostali ginekološki preparati | Ostali ginekološki lekovi