Övriga uterotonics | Uteruskontraherande medel | Obstetriska medelmedlare av aktiva farmaceutiska ingredienser och kemiska prekursorer