Ergot alkaloidi i oksitocin uključujući analoge u kombinaciji | Uterotonici | Ostali ginekološki lekovi