Námelové alkaloidy a oxytocin včetně analogů v kombinaci | Uterotonika | Jiná gynekologika