Alkaloidy sporyszu | Leki nasilające skurcz macicy | Inne leki ginekologiczne