Sulfonamidi i kortikosteroidi | Antiinfektivni lekovi i antiseptici u kombinacija sa kortikosteroidima | Ginekološki antiinfektivi i antisepticiposrednik aktivnih farmaceutskih sastojaka i hemijskih prekursora