Antibiotika och kortikosteroider | Antimikrobpreparat och antiseptika i kombination med kortikosteroider | Anti-infektiva och antiseptiska medel för gynekologiskt bruk