Derivaţi de triazol | Antiinfecţioase şi antiseptice excl. combinaţii cu corticosteroizi | Antiinfecţioase ginecologice şi antiseptice